مقاله‌ها

اینجا مقاله‌های فرنام بسپار است

Home \ مقاله‌ها
مرداد 12
مرداد 11
مرداد 09
مهر 19

بررسی قابلیت نفوذ آب در ژئوممبران و عوامل موثر بر آن

شرکت فرنام بسپار، واحد تحقیق و توسعه ژئوممبران ها به عنوان غشاهای تقریبا نفوذ ناپذیر شناخته می شوند که برای کاربردهای مهندسی ژئو تکنیک به منظور کنترل مهاجرت سیالات از محیط های ساخت بشر استفاده می شوند. در کاربرد ژئوممبران ها به عنوان ممانعت کننده از انتقال سیال، مهم است که تفاوت میان ژئوممبران ها […]