مقاله‌ها

اینجا مقاله‌های فرنام بسپار است

Home \ مقاله‌ها
مرداد 12
مرداد 11
مرداد 09
مهر 19

بررسی قابلیت نفوذ آب در ژئوممبران و عوامل موثر بر آن

شرکت فرنام بسپار، واحد تحقیق و توسعه ژئوممبران ها به عنوان غشاهای تقریبا نفوذ ناپذیر شناخته می شوند که برای کاربردهای مهندسی ژئو تکنیک به منظور کنترل مهاجرت سیالات از محیط های ساخت بشر استفاده می شوند. در کاربرد ژئوممبران ها به عنوان ممانعت کننده از انتقال سیال، مهم است که تفاوت میان ژئوممبران ها […]
فروردین 30

بررسی افزودنی های ورق ژئوممبران

تخریب پلیمر ها به معنی تغییر در خواص محصول پلیمری، نظیر مقاومت کششی، رنگ و … تحت تاثیر عواملی چون نور، گرما، مواد شیمیایی است.
فروردین 30

بررسی طول عمر ورق های ژئوممبران

طول عمر ورق های ژئوممبران به طور قابل ملاحظهای تحت تاثیر شرایط محیطی قرار دارد. به طور مثال طول عمر ورق ها در معرض نور خورشید، دمای بالا و وجود اکسیژن، کوتاه تر از ورق های پوشیده است.