معرفی مدیران

Home \ معرفی مدیران

جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

لیسانس صنایع

جناب آقای دکتر محمد کیوان میررحیم

قائم مقام مدیر عامل

دکتری مدیریت محصول

سرکار خانم آرلین قصری

اعضاء هیات مدیره

لیسانس علوم تغذیه

سرکار خانم آرزو قصری

نائب رئیس هیات مدیره واعضاء هیات مدیره

فوق لیسانس EMBA

جناب آقای امیر صاحبی

مدیر کارخانه صفادشت

لیسانس مدیریت صنعتی

جناب آقای مهدی سعادتی نیا

مدیر منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

جناب آقای دکتر خسرو مصلح آبادی

مدیر مالی

دکتری حسابداری

جناب آقای مجید سوری

مدیر کارخانه عباس آباد

لیسانس متالوژی

جناب آقای آرش قاجار دولو

مدیر فروش

فوق لیسانس EMBA

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

لیسانس مدیریت بازرگانی