مقالات

Home \ مقالات
فروردین 30

بررسی افزودنی های ورق ژئوممبران

تخریب پلیمر ها به معنی تغییر در خواص محصول پلیمری، نظیر مقاومت کششی، رنگ و … تحت تاثیر عواملی چون نور، گرما، مواد شیمیایی است.
فروردین 30

بررسی طول عمر ورق های ژئوممبران

طول عمر ورق های ژئوممبران به طور قابل ملاحظهای تحت تاثیر شرایط محیطي قرار دارد. به طور مثال طول عمر ورق ها در معرض نور خورشید، دمای بالا و وجود اکسیژن، کوتاه تر از ورق های پوشیده است.
فروردین 30

پلی اتیلن

پلی اتیلن به عنوان پر مصرف ترین پلیمر در جهان شناخته شده است. در این مقاله اطلاعات کاملی در این خصوص ارائه شده است.

WE DON'T JUST SELL

WE BUILD LONG-TERM BUSINESS PARTNERS

SEE PRODUCTS       CONTACT US