معرفی مدیران

Home \ معرفی مدیران

جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس الکترونیک

جناب آقای دکتر خسرو مصلح آبادی

مدیر مالی

دکتری حسابداری

سرکار خانم مهندس آرلین قصری

اعضاء هیات مدیره

لیسانس علوم تغذیه

سرکار خانم مهندس آرزو قصری

نائب رئیس هیات مدیره واعضاء هیات مدیره

فوق لیسانس EMBA

جناب آقای مهندس محمد حسین حاجی علیان

سرپرست واحد تحقیق و توسعه

فوق لیسانس مهندسی پلیمر

جناب آقای مهندس امیر صاحبی

مدیر کارخانه صفادشت

لیسانس مدیریت صنعتی

جناب آقای مهندس مجید سوری

مدیر کارخانه عباس آباد

مهندس متالوژی

جناب آقای مهندس آرش قاجار دولو

مدیر فروش

فوق لیسانس EMBA

مهندس صنایع

جناب آقای مهندس مهدی سعادتی نیا

مدیر منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

لیسانس مدیریت بازرگانی