آزمایشگاه واحد عباس آباد به کمک پرسنل توانمند و با بهره گیری از دستگاههای آزمایشگاهی به روز، توانایی انجام تمامی تست های مربوط به ژئوممبران را مطابق با استاندارد GM13 و استاندارد ملی ایران، دارد.