سمینار یک روزه کاربرد ژئوسنتتیک ها در کاهش خطرات بلایای طبیعی و مدیریت خطرات محیطی

Home \ سمینار یک روزه کاربرد ژئوسنتتیک ها در کاهش خطرات بلایای طبیعی و مدیریت خطرات محیطی

فرنام بسپار در سمینار یک روزه کاربرد ژئوسنتتیک ها در کاهش خطرات بلایای طبیعی و مدیریت خطرات محیطی

اینکه ما چقدر می توانیم به پیش بینی و کاهش خسارات ناشی از عناصر چهار گانه زمین موفق شویم سوال بزرگی است که تاریخ بشر را ساخته است.

آب ، باد، آتش و خاک جدا از نقش سازنده قادر به ایجاد سیلاب طوفان آتش سوزی زمین لغزش و زلزله هستند.

انجمن مهندسی زمین ساز سمینار یک روزه کاربرد ژئوسنتتیک ها در کاهش خطرات بلایای طبیعی و مدیریت خطرات محیطی در سالن مولانا دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳ اسفند ۹۸ برگزار میکند.

شرکت فرنام بسپار که از تولید کننده های به نام و پیشرو ژئوسنتتیک ها و ژئوممبران در ایران است، اسپانسر طلایی این رویداد می باشد و جناب آقای مهندس قصری در این رویداد به سخنرانی خواهند پرداخت.