جشن بیست سالگی فرنام بسپار

Home \ جشن بیست سالگی فرنام بسپار

فرنام بسپار، بیست ساله شد…

آلبوم تصاویر جشن ۲۰ سالگی فرنام بسپار با حضور مدیران و پرسنل متخصص و کوشای شرکت.