بررسی افزودنی های ورق ژئوممبران

Home \ مقاله آموزشی \ بررسی افزودنی های ورق ژئوممبران

بررسی افزودنی های ورق ژئوممبران

تخریب پلیمر ها به معنی تغییر در خواص محصول پلیمری، نظیر مقاومت کششی، رنگ و … تحت تاثیر عواملی چون نور، گرما، مواد شیمیایی است. این تغییر در خواص عموما مطلوب نبوده و به جز در برخی موارد، مانند پلاستیک های زیست تخریب پذیر که کاهش جرم مولکولی به منظور تسهیل بازیافت مد نظر است، کمترین مقدار آن مد نظر می باشد.
به طور کلی مکانیسم تخریب پلیمر ها، ایجاد ماکرورادیکال پلیمری تحت عوامل خارجی ( دما، تابش، تنش مکانیکی و … ) و واکنش این ماکرورادیکال با اکسیژن و یا دیگر زنجیر های پلیمری می باشد. این زنجیر اکسیژن دار شده با مونومر و دیگر زنجیر های پلیمری واکنش داده و باعث کاهش جرم مولکولی، افزایش میزان شاخه ها و پهن تر شدن توزیع جرم مولکولی می شود. در برخی موارد ایجاد باند دوگانه و شبکه ای شدن زنجیر های پلیمری نیز اتفاق می افتد.

در زیر مقاله ای ارائه شده که اطلاعات کاملی در این خصوص ارائه می نماید.

دریافت فایل: فایل مقاله

 

Mohammad Hossein Haji alian
R&D Member of FBC
Master of Polymer Engineering
 
ABOUT THE AUTHOR: نویسنده

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.