گروه محصولات PET

Home \ گروه محصولات PET
ورق PET شفاف
  • نام محصول:
    • ورق PET شفاف و قهوه ای
  • موارد استفاده:
    • صنایع بسته بندی مواد غذایی
    • صنایع دارویی
    • صنایع الکتریکی

عرض ورق: تا یک متر
ضخامت ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ میکرون
استاندارد: استاندارد سازمان غذا و دارو

گواهی بهداشت

گواهی استاندارد فرنام بسپار