گروه محصولات ژئوسنتتیک

آب را مدیریت کنیم

Home \ گروه محصولات ژئوسنتتیک
ورق ژئوممبران
 • نام محصول:
  • ژئوممبران
 • موارد استفاده:
  • جلوگیری از هدر رفت آب در استخر های کشاورزی، حوضچه پرورش ماهی و …
  • جلوگیری از نفوذ پساب به لایه های زیر زمینی
 • نام محصول:
  • ژئوکامپوزیت
 • موارد استفاده:
  • بهبود خواص مقاومت به سوراخ شدگی و مقاومت به پارگی ورق ژئوممبران
  • کاهش سرخورندگی ورق ژئوممبران
ورق ژئوکامپوزیت
ژئوممبران شناور
 • نام محصول:
  • ژئوممبران شناور
 • موارد استفاده:
  • جلوگیری از تبخیر و آلودگی آب
  • جلوگیری از انتشار بو چاله های زباله
  • تثبیت غلظت استخر های مواد شیمیایی
 • نام محصول:
  • ژئو ممبران گیره دار (V-Grip)
 • موارد استفاده:
  • محافظت از سطوح بتنی نظیر لوله های انتقال آب و سدها در مقابل سایش و خوردگی
ورق ژئوممبران گیره دار
ژئوممبران گیره دار
 • نام محصول:
  • ژئو ممبران گیره دار (T-Grip)
 • موارد استفاده:
  • محافظت از سطوح بتنی نظیر لوله های انتقال آب در مقابل سایش و خوردگی
 • نام محصول:
  • ژئو گرید
 • موارد استفاده:
  • دیواره های خاکی با شیب تند و دیوار حائل
  • تقویت و زیر سازی بزرگراه ها و ریل راه آهن
ورق ژئوگرید
کمبو گرید
 • نام محصول:
  • کمبوگرید
 • موارد استفاده:
  • تثبیت خاک، جداسازی و فیلتراسیون
  • تقویت فونداسیون جاده و ترانشه خط لوله
 • نام محصول:
  • ژئودرین
 • موارد استفاده:
  • زهکشی فونداسیون، دیوار حائل، کوله پل ها و راه آهن
  • ایزولاسیون و محافظت از سطوح خاص
ژئودرین
سیم جوش ژئوممبران
 • نام محصول:
  • سیم جوش ژئوممبران
 • موارد استفاده:
  • جوش دادن لبه های ورق های ژئوممبران و ژئوممبران گیره دار
  • ترمیم سطوح آسیب دیده