حاصل سالها تلاش ما، مورد تایید قرار گرفتن شرکت فرنام بسپار در عرصه های بین المللی است. در این صفحه برخی از گواهینامه های ما در دسترس قرار گرفته اند:

 

آزمایشگاه فرنام بسپار، به عنوان آزمایشگاه مورد تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACY) انتخاب شد. (بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵)

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide