معرفی مدیران

Home \ معرفی مدیران

جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس الکترونیک

آقای مهندس محسن رحیمی مجد

معاونت اجرایی

فوق لیسانس شیمی کاربردی

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

لیسانس علوم تغذیه

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

فوق لیسانس EMBA

فرنور بابازاده

سرکار خانم فرنور بابازاده

مدیر اداری و منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

جناب آقای مهندس محمد حسین حاجی علیان

مدیر واحد تحقیق و توسعه

فوق لیسانس مهندسی پلیمر

جناب آقای اشکان پارسی

مدیر زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مهدی رمضانی هرندی

جناب آقای مهدی رمضانی هرندی

مدیر فروش ژئوسنتتیک

لیسانس مهندسی عمران

ابوالحسن علی قارداشی

جناب اقای ابوالحسن علی قارداشی

مدیر فروش خودویی

لیسانس ریاضی

میثم عرب

جناب آقای میثم عرب

مدیر کارخانه عباس آباد

فوق لیسانس مهندسی عمران

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

لیسانس مدیریت بازرگانی

رضا قرائت گو

جناب آقای رضا قرائت‌گو

مدیر مالی

فوق‌ لیسانس حسابداری

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

فوق لیسانس EMBA

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

لیسانس علوم تغذیه