معرفی مدیران

Home \ معرفی مدیران

جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس الکترونیک

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

لیسانس مدیریت بازرگانی

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

لیسانس علوم تغذیه

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

فوق لیسانس EMBA

آقای مهندس محسن رحیمی مجد

مدیر مهندسی کیفیت
فوق لیسانس شیمی کاربردی

جناب آقای مهندس محمد حسین حاجی علیان

مدیر واحد تحقیق و توسعه

فوق لیسانس مهندسی پلیمر

جناب آقای اشکان پارسی

مدیر زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

جناب آقای مهدی رمضانی هرندی

مدیر فروش ژئوسنتتیک

لیسانس مهندسی عمران

جناب آقای میثم عرب

مدیر کارخانه عباس آباد

فوق لیسانس مهندسی عمران

جناب اقای ابوالحسن علی قارداشی

مدیر فروش خودویی

لیسانس ریاضی

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

فوق لیسانس EMBA

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

لیسانس علوم تغذیه